Při konsekutivním (následném) tlumočení si dělám zápis, který odráží strukturu toho, co klient řekl. Jednotlivá sdělení se oddělují čarou. Opěrnými body jsou spojky a podměty ve větě. Důležité jsou i slovesné časy a způsoby, pokud možno úplné výčty položek, názvy a...

číst více