Klient: „To používáte těsnopis?“

28. 2. 2023 | Ostatní

Při konsekutivním (následném) tlumočení si dělám zápis, který odráží strukturu toho, co klient řekl.

Jednotlivá sdělení se oddělují čarou. Opěrnými body jsou spojky a podměty ve větě. Důležité jsou i slovesné časy a způsoby, pokud možno úplné výčty položek, názvy a čísla.

Používají se zkratky a různé symboly značící slovo nebo významový vztah. Zápis má základní pravidla a každý tlumočník si vytváří svůj vlastní styl.

Jak si dělám zápis já, je vidět na fotce níže.

Tlumočnický zápis
Překladatelka a tlumočnice Kateřina Čížková

Kateřina Čížková

Zajišťuji tlumočení a písemné překlady z/do anglického a německého jazyka. Podpořím vás při vašich aktivitách se zahraničními partnery a přeložím písemné dokumenty, které potřebujete.

Soustřeďte se na to, co je pro vás klíčové. To ostatní nechte na mně!

Další články