Jazyky otevírají dveře do světa

Přináším vám čas. Čas se rozhodnout a správně formulovat slova. Čas a prostor, který získáváte pro sebe, když použijete připravené dokumenty.

Co tě na cizích jazycích tolik baví?

Přinášejí velkou svobodu. Učit se je a pak je i používat mě vždy bavilo. Člověk poznává nové lidi, místa a země. Může si díky různým kulturám rozšiřovat obzory. Je to škola života s nevyčíslitelnou hodnotou.

 

Čím tě práce tlumočnice naplňuje?

Je to pestrá práce, díky které se dostávám i na místa, na která se člověk obvykle nedostane. Setkávám se s lidmi z různých prostředí, což je velmi obohacující.

Pro koho pracuješ nejraději?

Bez ohledu na obor, ve kterém klienti pracují, je pro mě nejdůležitější vědět, co doopravdy potřebují. Proto je to jejich otevřenost a ochota sdílet, jak u nich věci fungují. Velmi si cením zpětné vazby i na oborovou terminologii.

Co by mohlo tvé klienty na tlumočení zajímat?

Stává se, že lidé přesně neví, jak funguje třeba simultánní tlumočení a jak náročné to vlastně je. Proto vždy nejdříve probereme, o čem zakázka bude. Navrhnu postup a poradím, jak situaci řešit nebo jaká technika je potřeba. Vždy se přizpůsobujeme podmínkám a představám klienta.

Pomáháš lidem se dorozumět. Vnímáš tam nějaký přesah? 

Především jde o to, aby si partneři porozuměli obsahově a lidsky. Tlumočník s porozuměním pomáhá, a je tak zároveň určitým tmelícím prvkem. A v případě obchodního jednání představuje i strategickou výhodu. Klient získává cenný čas na promyšlenou reakci, přípravu dalších kroků, diskusi s týmem a podobně. Někdy se stává, že působím jako neutrální prvek, který na jednání mírní napětí.

Podle čeho hodnotíš svou práci? Jak podle tebe vypadá kvalitní spolupráce?

Spolupráci vnímám jako úspěšnou, když nás to s klientem oba baví a padneme si do noty. Pokud tomu charakter práce odpovídá, ideálně je to také opakovaná spolupráce.

Nastala během své praxe nějaká nečekaná situace nebo specifický požadavek?

Při tlumočení jde člověk vždy do neznáma a improvizace je součástí profese. Schopnost adaptovat se na aktuální situaci je hodně důležitá. Jednou jsem podklady dostala až na místě, a tak jsem dělala, co umím. Nebo mě klient žádal, abych na konferenci zajistila tři jazyky. Musela jsem mu vysvětlit, že je na to potřeba šest lidí.

Jaké je mít mě po boku při důležitých jednáních?

Lucie Šídová, Freya/Rozkoš bez rizika

„S Katkou Čížkovou spolupracuji už od roku 2011, kdy jsem se poprvé setkala s jejím tlumočením v rámci stáže v Německu. Už tam jsem vnímala její profesionální přístup. Od té doby jsme spolupracovali už jen s ní. Tlumočila pro nás pracovní stáže v zahraničí, konference či překládala podklady pro publikace. Její výhodou je i tlumočení německého i anglického jazyka a také dodržování domluvených termínů. Kateřině také děkujeme za lidský přístup.“

Eva Valentová, koordinátorka projektů a mezinárodní spolupráce, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

„S paní Čížkovou spolupracujeme již řadu let a pokaždé odvedla kvalitní práci k naší naprosté spokojenosti. Především si ceníme její spolehlivosti, flexibility a samozřejmě vysoké úrovně jejích překladů či tlumočnických služeb z/do jazyka německého či anglického. Spolupráce s paní Čížkovou je pro nás přínosem i tím, že se výborně orientuje v odborné terminologii námi řešené oblasti, což významně ulehčuje veškerou naši spolupráci především na mezinárodních odborných akcích.“

Lada Poláková, odborná garantka a členka realizačního týmu mezinárodních projektů v oblasti domácího násilí, Centrum sociálních služeb Praha – Intervenční centrum

„S Kateřinou jsme spolupracovali a spolupracujeme v rámci několika mezinárodních projektů. Zajišťovala pro nás kompletní tlumočnický servis od překladů materiálů, přes tlumočení na zahraničních stážích až po simultánní tlumočení na konferencích. Velmi jsme ocenili i to, jak rychle se zorientovala ve specifických tématech, která v rámci projektů řešíme. Zajímala se o ně předem, chtěla znát všechny odborné termíny a probírala s námi správný překlad, aby nedocházelo k nedorozuměním.

Spolupráce s Kateřinou byla vždy skvělá – je naprosto spolehlivá, vždy profesionální, ale zároveň milá a vstřícná. Ani pod tlakem, který některé pracovní situace přirozeně přináší, neztrácí nadhled a klid.“

Pojďme probrat možnosti